PS Profi s.r.o. - Potápěčské práce

      

Zahraniční aktivity

 

Společnost PS PROFI s.r.o. působí nejen na tuzemském trhu, ale i na zahraničních trzích, zejména v Iráku.

V roce 2008 byla založena vlastní firma I. kategorie CREA Company v Iráku. Společnost realizuje projekty společně s dalšími partnery z České republiky zapojenými v klastru CREA Hydro&Energy, z.s. a nabízí komplexní služby v oblasti vodního hospodářství a obnovitelných zdrojů energie.

 

Mezi nejvýznamnější realizované projekty patří např. poskytování služeb v souvislosti se stavbou nových vodních děl na severu Iráku (v Kurdistánu), jenž trvá tři roky. Projektu se zúčastnilo 22 českých expertů v oblasti inženýrské geologie, hydrotechniky, hydrauliky a geotechniky, kteří působili přímo v místě. Dalším projektem většího rozsahu byla instrumentace dvou přehrad měřícím zařízením, automatickým monitoringem sledování bezpečnosti hráze. Předmětem zakázky bylo vypracování projektu, dodávka monitorovacích zařízení, jejich instalace (dodávka a montáž inverzního kyvadla s provedením přesného vrtu do podloží přehrady), uvedení do provozu a zaškolení obsluhy díla. PS PROFI s.r.o. realizovala v konsorciu společně s firmou GEOtest, a.s. projekt Studie proveditelnosti, design přehrady a hydroelektrárny Bawanur a závlahového systému pro region Garmian. 

 

Další projekty realizované v zahraniční jsou uvedeny v referencích.

 

 

Všechna práva vyhrazena © 2024 PS PROFI S.R.O., TRAUBOVA 1546/6, 602 00 BRNO, CZECH REPUBLIC
WEBMASTER  ORAX, s.r.o. |   DESIGN  TISKÁRNA DIDOT |