PS Profi s.r.o. - Potápěčské práce

      

Projekční a konstrukční práce

Zakázka Objednatel Realizace
VD Římov, oprava pravého rozstřikovacího uzávěru - TP Povodí Vltavy, státní podnik 2022
MVE Lobkovice - TP Povodí Labe, státní podnik 2022
VD Poděbrady, oprava Gallových řetězů jezu – DPS - VD Povodí Labe, státní podnik 2021
VD Josefův Důl, rekonstrukce rychlouzávěrných tabulí – DSJ, IČ, AD, pot. průzkum Povodí Labe, státní podnik 2020-21
VD Kolín, oprava protikorozní ochrany hradící konstrukce jezu – TP aktualizace Povodí Labe, státní podnik 2020
VD Lovosice, rekonstrukce pohonů dolních vrat uzávěrů obtoků MPK; VD Roudnice, rekonstrukce pohonů uzávěrů obtoků VPK – DSJ, IČ, AD Povodí Labe, státní podnik 2020
Jez Nemošice, obnova nátěrů hradící konstrukce – TP Povodí Labe, státní podnik 2020
VD Poděbrady, oprava Gallových řetězů jezu – TP, AD Povodí Labe, státní podnik 2020
VD Sojovice, rekonstrukce klapky - DSPS Povodí Labe, státní podnik 2020
VD Střekov, oprava horních vrat VPK - DSJ AW-DAD s.r.o. 2020
VD Dubí – oprava soustrojí zvedacích mechanizmů uzávěrů bezpečnostního přelivu – posouzení tech. stavu Povodí Labe, státní podnik 2019
VD Křižanovice – úprava nátoku MVE – TP Povodí Labe, státní podnik 2019
VD Křižanovice – úprava nátoku MVE – DPS/VD Povodí Labe, státní podnik 2019
VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí – TP, DSP Povodí Labe, státní podnik 2019
Orlice, Albrechtice, oprava válcové konstrukce jezu ř. km 31,967 – DPS Povodí Labe, státní podnik 2019
VD Obříství - rekonstrukce těsnění a bočních štítů sektorů - DSPS Labská, strojní a stavební společnost s.r.o. 2018
VD Křižanovice – oprava nátěrů a těsnění klapkových uzávěrů – DSP/ohlášení stavby Povodí Labe, státní podnik 2018
VD Křižanovice - rekonstrukce uzávěrů spodní výpusti DN2000 - DPS/VD Povodí Labe, státní podnik 2018
VD Rozkoš – rekonstrukce pohybových mechanizmů revizních tabulových uzávěrů spodních hrázových výpustí - DSPS Povodí Labe, státní podnik 2018
VD Labská – zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu Část PD SO05 Přístup k uzávěrům šoupátkovou šachtou - DPS/VD HG partner s.r.o. 2018
VD Dolní Beřkovice - rekonstrukce těsnění a bočních štítů sektorů - DPS/VD Povodí Labe, státní podnik 2017
VD Obříství - rekonstrukce těsnění a bočních štítů sektorů - DPS/VD Povodí Labe, státní podnik 2017
VD Římov - oprava rozstřikovacích uzávěrů - TP Povodí Vltavy, státní podnik 2017
MVE Křižanovice - modernizace a rekonstrukce - DSPS Povodí Labe, státní podnik 2017
VD Rozkoš - oprava segmentových uzávěrů spodních výpustí - DPS Povodí Labe, státní podnik 2017
VD Křižanovice - rekonstrukce uzávěrů spodní výpusti DN2000 - DSP Povodí Labe, státní podnik 2017
VD Rozkoš – rekonstrukce pohybových mechanizmů revizních tabulových uzávěrů spodních hrázových výpustí - DPS/VD Povodí Labe, státní podnik 2017
VD Křižanovice - oprava nátěrů a těsnění klapkových uzávěrů - TP Povodí Labe, státní podnik 2016
VD Lovosice - rekonstrukce odpružení dolních vrat MPK - DSPS Labská, strojní a stavební společnost s.r.o. 2016
VD Roudnice nad Labem - rekonstrukce pravého sektoru HSJ - DSPS Labská, strojní a stavební společnost s.r.o. 2016
VD České Kopisty - rekonstrukce odpružení dolních vrat MPK - DPS-VD, DSPS Labská, strojní a stavební společnost s.r.o. 2016
VD Štětí - rekonstrukce odpružení dolních a horních vrat MPK - DPS-VD, DSPS Labská, strojní a stavební společnost s.r.o. 2016
VD Roudnice nad Labem - rekonstrukce pravého sektoru HSJ - TP Povodí Labe, státní podnik 2016
VD Rozkoš - rekonstrukce pohybových mechanizmů revizních tabulových uzávěrů spodních hrázových výpustí - TP Povodí Labe, státní podnik 2016
VD Křižanovice - rekonstrukce uzávěru spodní výpusti DN2000 - TP Povodí Labe, státní podnik 2016
VD Střekov - instalace odpružení horních a středních vrat MPK - TP Povodí Labe, státní podnik 2016
VD Dolní Beřkovice - rekonstrukce těsnění a bočních štítů sektorů - TP Povodí Labe, státní podnik 2016
VD Seč - rekonstrukce ovládacích táhel tabulových uzávěrů - DPS-VD, DSPS Povodí Labe, státní podnik 2016
VD Křižanovice - modernizace a rekonstrukce - DSP Povodí Labe, státní podnik 2016
VD České Kopisty - rekonstrukce odpružení dolních vrat MPK - technické podmínky Povodí Labe, státní podnik 2015
VD Štětí - rekonstrukce odpružení vrat MPK - technické podmínky Povodí Labe, státní podnik 2015
VD Kostelec nad Orlicí - rekonstrukce ovládání DSP Povodí Labe, státní podnik 2015
VD Lovosice - rekonstrukce odpružení pohonu vrat VPK - DPS a DSPS Povodí Labe, státní podnik 2015
VD Dolní Beřkovice - rekonstrukce odpružení dolních vrat MPK - technické podmínky Labská s.r.o. 2014
VD Roudnice nad Labem - rekonstrukce pravého sektoru - DSP Povodí Labe, státní podnik 2014
VD Albrechtice, rekonstrukce pravého sektoru - DSP Povodí Labe, státní podnik 2014
VD Albrechtice, rekonstrukce vorového propustí - DPS Povodí Labe, státní podnik 2014
Loučná, Zámrsk, elektrifikace jezu, ř. km 32,252 - DPS (výrobní výkresy) Rodax elektronik s.r.o. 2014
VD Lovosice - rekonstrukce odpružení pohonu vrat VPK - technické podmínky Povodí Labe, státní podnik 2014
VD Žehuň - rekonstrukce strojovny hrazeného přelivu - DPS Povodí Labe, státní podnik 2014
Jez Písek - oprava technologické části válcového jezu – PD pro výběr zhotovitele AQUAS vodní díla, s.r.o. 2013
VD České Kopisty - rekonstrukce odpružení pohonů vrátní VPK – technické dodací podmínky na výběr zhotovitele dodávky Povodí Labe, státní podnik 2013
Jez Lučice - oprava jezu – realizační (výrobní) dokumentace Labská s.r.o. 2012
VD Roudnice n/L, Štětí - rekonstrukce odpružení pohonu vrátní VPK - realizační (výrobní) dokumentace Labská s.r.o. 2012
VD Čejetičky - provizorní hrazení válcového jezu – realizační (výrobní) dokumentace Labská s.r.o. 2012
PK Lysá n/L, Týnec n/L, Hradištko - modernizace pohonů ovládání vrat a segmentů Ředitelství vodních cest ČR 2012
VD Roudnice n/L, Štětí, České Kopisty - rekonstrukce odpružení pohonu vrátní VPK Povodí Labe, státní podnik 2012
VD České Kopisty - rekonstrukce sektorů jezu – dokumentace pro výběr zhotovitele Povodí Labe, státní podnik 2012
Jez Lučice - oprava jezu – dokumentace pro výběr zhotovitele a stavební povolení Povodí Labe, státní podnik 2011
VD Čejetičky - provizorní hrazení válcového jezu - dokumentace pro výběr zhotovitele Povodí Labe, státní podnik 2011
Jez Jeřice - oprava jezové konstrukce - výrobní dokumentace Povodí Labe, státní podnik 2011
PK Veletov, Klavary - modernizace pohonů ovládání vrat a stavítek obtoků Ředitelství vodních cest ČR 2010
VD Přelouč - oprava elektroinstalace jezu – část strojní JAN-PRO s.r.o 2010
VD Lovosice - oprava technologických částí jezu AW-DAD s.r.o. 2010
VD Vrchlice - rekonstrukce rozstřikovacích uzávěrů Povodí Labe, státní podnik 2010
Jez Jeřice - oprava jezové konstrukce - výrobní dokumentace Povodí Labe, státní podnik 2010
Jizera, Turnov - zvýšení ochrany města rekonstrukcí jezu, lanová dráha, výrobní dokumentace Pöyry Environment a.s 2009
VD Bedřichov - rekonstrukce levé základové výpusti- projekt pro výběr zhotovitele Povodí Labe, státní podnik 2009
PK Kolín, Čelákovice, Obříství, Lobkovice - modernizace pohonů ovládání vrat a segmentů Ředitelství vodních cest ČR 2009
VD Střekov - rekonstrukce III. a IV. přelivného pole Povodí Labe, státní podnik 2009
Jez Jeřice - oprava jezové konstrukce – dokumentace pro výběr zhotovitele a stavební povolení Povodí Labe, státní podnik 2009
MVE Poděbrady - výrobní dokumentace provizorního hrazení 1. Elektrárenská s.r.o. 2009
VD Vranov - rekonstrukce vedení tabulí, zavodňovací potrubí spodních výpustí – prováděcí projekt Povodí Labe, státní podnik 2009
Jez Káraný - projekt opravy stavidla a stavební části Povodí Labe, státní podnik 2008
VD Vranov - oprava vedení tabulí, zavodňovací potrubí spodních výpustí a řídící systém VD Povodí Labe, státní podnik 2008
VD Znojmo - projektová a výrobní dokumentace na rekonstrukci uzávěrů vodárenského odběru AQUAS vodní díla s.r.o. 2008
VD Pařížov - výrobní dokumentace hradící zátky a schodiště Labská s.r.o. 2008
MVE Křižanovice - rekonstrukce MVE - projekt pro výběr zhotovitele Povodí Labe, státní podnik 2008
PK Kostelec n/L a Poděbrady - modernizace pohonů ovládání vrat a segmentů Ředitelství vodních cest ČR 2008
VD Znojmo - návrh zátky a výměna šoupátek DN 600 AQUAS vodní díla s.r.o. 2007
VD Vranov - návrh zavodňovacího systému základových výpustí Povodí Labe, státní podnik 2007
VD Nové Mlýny - oprava poškozeného segmentu Povodí Moravy, s.p. 2007
MPK Dolní Beřkovice - oprava Povodí Labe, s.p. 2007
Jez Roudnice nad Labem - návrh vzduchového ovládání sektoru, rekonstrukce třícestného ventilu Povodí Labe, státní podnik 2007
VD Vranov - projekt na výměnu vedení tabulových uzávěrů Povodí Labe, státní podnik 2006
JE Dukovany - návrh uzávěru pro opravy armatur Královopolská a.s. 2006
VD Seč - projekt na výměnu vedení tabulového uzávěru Povodí Labe, státní podnik 2006
Jez Běloves - projekt na rekonstrukci ovládání stavidel HARPEN ČR s.r.o. 2006
VD Bílá Třemešná - návrh a statické posouzení česlí a hradící zátky DN 3000 Povodí Labe, státní podnik 2005
VD Myslejovice - rekonstrukce základových výpustí Vojenská ubytovací a stavební správa Brno 2005
VD Pařížov - výměna spodních výpustí obtok. štoly, výměna plošin Labská s.r.o. 2004 - 2005
Jez Albrechtice - oprava jezu Povodí Labe, státní podnik 2004
VD Rozkoš - výměna ovládání tabulového uzávěru Povodí Labe, státní podnik 2004
Jezy na povodí Moravy - statické posouzení provizorního hrazení Povodí Moravy, s.p. 2003
Jezy na dolním Labi - opravy hradících konstrukcí Aquatis 2002
Všechna práva vyhrazena © 2023 PS PROFI S.R.O., TRAUBOVA 1546/6, 602 00 BRNO, CZECH REPUBLIC
WEBMASTER  ORAX, s.r.o. |   DESIGN  TISKÁRNA DIDOT |