PS Profi s.r.o. - Potápěčské práce

      

Odstraňování sedimentů

 

Společnost nabízí efektivní řešení odstraňování sedimentů z vodních nádrží a řek. Těžbu provádí pracovní skupina za pomoci technologie, která umožňuje těžbu za plného provozu vodního díla - bez jejího vypuštění. Jsou zachovány veškeré funkce nádrže - zásobní funkce, nadlepšování průtoků, využití pro energetické účely, rekreační funkce a chov ryb. Technologie zahrnuje přípravu území, odstranění nánosů z nádrže, odvodnění nánosů, přesun a likvidaci nánosů a konečné úpravy terénu po ukončení těžby. Technologie nemá vliv na kvalitu vody v nádrži a má pozitivní vliv na životní prostředí.

Hlavní aktivity:

 

·         těžba sedimentu

·         odvodnění sedimentů

·         doprava a likvidace sedimentů

·         bezpečné přemístění chráněných druhů živočichů z místa těžby

  

                            

Všechna práva vyhrazena © 2024 PS PROFI S.R.O., TRAUBOVA 1546/6, 602 00 BRNO, CZECH REPUBLIC
WEBMASTER  ORAX, s.r.o. |   DESIGN  TISKÁRNA DIDOT |