PS Profi s.r.o. - Potápěčské práce

      

Potápěčské práce

Zakázka Objednatel Realizace
Smíchovský přístav, zabezpečení při povodní - realizace uzavírky SMP CZ a.s. 2023
VD Hracholusky - rekonstrukce vedení tabulových rychlouzávěrů Povodí Vltavy s.p. 2022 - 2023
Oprava výměnou česlí na vtoku přivaděče Křižanovice / Práčov - MVE Práčov Strojírny Brno a.s. 2022
MVE Pastviny II, výroba a instalace provizorního hrazení nátoku a sanačního obtoku p. Glonek 2021 - 2022
Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018 - 2022, potápěčské práce Povodí Moravy, s. p. 2018 - 2022
VD Brno - Hrazení nátoku, revize vedení ČEZ Energetické služby, s.r.o. 2017
VD Želivka - revize a videodokumentace OK, čištění tlakovou vodou, pálení OK, odstraňování sedimentu, instalace kotevních prvků (práce pod vodou v hloubce až 50 m) Labská strojní a stavební společnost s.r.o. 2017
MVE Lobkovice - hrazení, výroba a montáž česlí, montáž opancéřování Strojírny Brno a.s. 2016
MPK Dolní Beřkovice - oprava opancéřování hradících drážek pod vodou (pálení, svařování, betonáž) Labská, strojní a stavební společnost s.r.o. 2016
VD Seč - výměna táhel tabulových uzávěrů (pálení, vrtání) Povodí Labe, s.p. 2015 - 2016
VD Těšetice - asistence při demontáži a montáži česlí a tabulových uzávěrů AQUAS vodní díla, s.r.o. 2015
VD Gabčíkovo, Čunovo - hrazení vtoků a výtoků na VE, revizní práce Nautilus s.r.o. 2014 - 2015
VD Jirkov - odřezání starého potrubí a navaření přírub, montáž česlového koše Strojírny Brno, a.s. 2014
VD Rozkoš - výroba a montáž stavidlového uzávěru Povodí Labe, s.p. 2014
Jez Kostomlátky - odběr a vyhodnocení vzorků betonů Povodí Labe, s.p. 2014
Jez Bartoňov - průzkum jímek a jezu OP Papírna, s.r.o. 2014
VD Brno - návrh a montáž hradící desky Jiří Štětina 2014
VD Březová - návrh, výroba a instalace hradících zátek Armatury Group, a.s. 2013 - 2014
Přístavy Mělník - Oprava přístavu Povodí Labe, s.p. 2013
VD Mladoňovice - zahrazení obtoku Povodí Moravy, s.p. 2013
Elektrárna Hodonín - návrh provizorního hrazení, zahrazení a odhrazení nátoků do čerpacích jímek SIGMA - ENERGO, s.r.o. 2013
Jez Lysá nad Labem - odstranění roxorů vyčnívajících z dělící zdi Concrete Pardubice s.r.o. 2013
VD Výrovice - průzkum, očištění vedení a zahrazení výpustí Povodí Moravy, s.p. 2012
VD Mlýnice - výměna uzávěrů, oprava česlí, oprava vývaru a koryta, injektáž a oprava hráze Povodí Labe, s.p. 2012
VD Mostiště - montáž nátokového potrubí ARKO-MONT s.r.o. 2012
VD Letovice - revize stavební části, česlí a těsnících rámů stavidlových uzávěrů Labská s.r.o. 2011
VD Mostiště - revize česlí, stavidlového uzávěru a zavodňovacího šoupátka Povodí Moravy, s.p. 2011
VD Labská - ověření rozměrů nátoku do obtokového tunelu a závěrného jezu Povodí Labe, s.p. 2011
VD Březová - zaměření nátoků spodních výpustí VD-TBD a.s. 2011
VD Boskovice - revize stavební části, česlí a těsnících rámů stavidlových uzávěrů Povodí Moravy, s.p. 2011
VD Římov - hrazení nátoku Strojírny Brno a.s. 2011
VE Vranov - zahrazení pracovní jímky Metrostav a.s. 2011
ČOV Blansko - zahrazení výtokových kanálů Vodárenská akciová společnost a.s. 2011
VD Kníničky - zvedání a úprava provzdušňovacích věží Asio a.s. 2011
VD Fojtka - montáž inklinoměru VD-TBD a.s. 2011
VD Mostiště - revize česlí a těsnících rámů, stavidlových uzávěrů, revize a oprava Povodí Labe, s.p. 2011
VD Vranov - výměna vedení stavidlových uzávěrů Metrostav a.s. 2010 - 2011
Jezy Komín a Přízřenice - průzkum jezů Ing. Kammermayer 2010
Jez Čejetičky - průzkum jezu, odběr vzorků betonů VD-TBD a.s. 2010
VD Vrchlice - úprava česlí a čištění vodárenských nátoků Povodí Labe a.s. 2010
Popílkoviště Plzeň - oprava hrazení Plzeňská teplárenská a.s. 2010
MVE Brno (Komín) - montáž česlí Labská s.r.o. 2010
VD Kníničky - montáž provzdušňovacích věží Asio a.s. 2010
Přístavy Ústí nad Labem - Oprava přístavu 2010 Povodí Labe, s.p. 2010
Nádrže Říčky I, II a nádrž Balaton - revize česlí a kontrola nánosů Českomoravský cement a.s. 2007
VD Horka - hrazení nátoku Strojírny Brno a.s. 2007
VD Znojmo - výroba a montáž česlí Vodárenská akciová společnost a.s. 2007
VD Vír - revize a očištění česlí (45 m) E.ON a.s. 2006
VD Bílá Třemešná - výroba a instalace česlí na levém obtoku Povodí Labe, s.p. 2006
VD Ludkovice - zahrazení nátoku, čištění naplavenin před česlemi Imos Restav s.r.o. 2005
VD Luhačovice - čištění nánosů, výměna česlí FEMAX - ENGINEERING s.r.o. 2005
VD Seč - oprava rozpěrných trámců táhel tabule základové výpusti Povodí Labe, s.p. 2005
Most Košická - řezání larzen Nautilus s.r.o. 2004
VD Hubenov - zahrazení nátoku Povodí Moravy, s.p. 2004
VD Koryčany - výměna sacích košů Povodí Moravy, s.p. 2004
VD Rozkoš - instalace hradící tabule Povodí Labe, s.p. 2004
VD Labská - montáž potrubí limnigrafu Povodí Labe, s.p. 2004
VE Lobkovice - revize stavebních částí Povodí Labe, s.p. 2003
Plavební komory řeky Labe Povodí Labe, s.p. 2002 - 2014
JE Dukovany - Mico - odstraňování čistících strojů, navařování nerezových plechů Strojírny Brno a.s. 2002 - 2004
VD Vír I - demontáž a montáž klapkových uzávěrů a hražení vtoků (použití dýchacích s heliem) Vírský oblastní vodovod s.m.o. 2002 - 2003
VD Kníničky - výroba a výměna vedení stavidla základové výpusti, výroba tabule vlnolamu Povodí Moravy, s.p. 2002
VD Seč - revize tabulového uzávěru a jeho vedení, instalace sondy Povodí Labe, s.p. 2001 - 2005
Metro Trója - Holešovice - kontrola ukládání tubusů pro metro Metrostav a.s. 2001 - 2002
VD Souš - výroba zátek a zahrazení základových výpustí Povodí Labe, s.p. 2000 - 2002
PK Velký Osek - oprava svodidla, svařování Labská s.r.o. 2000
VD Hostivař - oprava zátek a zahrazení výpustí Dragon 2000
VE Kostelec n/L - výměna slupic a česlí Strojírny Brno a.s. 2000
Most Vranovice - řezání larzen, sbíjení betonu OHL ŽS a.s. 1999
VD Labská - výroba zátek a zahrazení základových výpustí EKM a.s. 1998, 2000
VD Kníničky - revize stavu česlí a vodítek Povodí Moravy, s.p. 1998
VD Boskovice - revize hradících tabulí Povodí Moravy, s.p. 1998
Jez Obříství, Kolín, Poděbrady, Dolní Beřkovice - oprava hradících ok Povodí Labe, s.p. 1997 - 2004
El. Hodonín - průzkum kanálů ČEZ a.s. 1997
VD Kamýk - vyzvednutí potopeného pontonu a remorkéru Aquakom s.r.o. 1997
VD Bedřichov - revize nátoků a česlí Povodí Labe, s.p. 1996, 2005
VD Bílá Třemešná - revize vývaru základové výpusti, revize obtokových kanálů Povodí Labe, s.p. 1996, 2003
JE Dukovany - revize česlí ČEZ a.s. 1996
Jez Ivančice - výroba a zahrazení nátoku na elektrárnu Lanatex a.s. 1996
VD Ivanské jezero - revize hradící tabule a vodítek Povodí Labe, s.p. 1995
Kanál Krpalany - Sučany - hledání průsaků Povodie Váhu, š.p. 1995
Novotného lávka - řezání larzen Zakládání staveb a.s. 1995
Most Brno-Bystrc - řezání a svařování jímek Dopravní stavby a mosty a.s. 1995
Jez Na Rožátově - svařování jímek Bostas a.s. 1995
Jez Veletov - řezání larzen Povodí Labe, s.p. 1995
VD Křižanovice - zahrazení základové výpusti Labská s.r.o. 1995
VD Dalešice - revize odběrného objektu ČEZ a.s. 1994
Neratovice - řezání larzen KOLSTAV s.r.o. 1994
PK Hradišťko - oprava poškozené dalby Povodí Labe, s.p. 1994
VD Džbán - výroba zátky, hrazení odběru Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 1994
El. Hodonín - výroba a zahrazení nátoků k čerpadlům ČEZ a.s. 1994
PK Gabčíkovo - oprava vrat plavební komory Vodohospodárska výstavba, š.p. 1994
VD Dalešice - vyzvednutí potopeného plavidla ČEZ a.s. 1994
Plavební komory - hražení PK Povodí Labe, s.p. 1993 - 2006
Podzemí Králova Pole, Brno - průzkum a mapování zatopeného sklepení TSMB s.r.o. 1993
VD Mohelno - revize hráze ČEZ a.s. 1993
VD Bojkovice - hražení odběru Povodí Moravy, s.p. 1993
VD Mohelno - hražení výpustí ČEZ a.s. 1992, 1996
VE Poděbrady, Nymburk, Brandýs n/L - výměna česlí ČEZ a.s. 1992 - 1999
Most Debř - řezání larzen Silniční stavitelství Praha s.r.o. 1992 - 1993
Přístav Bratislava - vyhledávání výbušnin Povodí Dunaje 1991
Most Kolín - řezání larzen Zakládání staveb a.s. 1990
Všechna práva vyhrazena © 2024 PS PROFI S.R.O., TRAUBOVA 1546/6, 602 00 BRNO, CZECH REPUBLIC
WEBMASTER  ORAX, s.r.o. |   DESIGN  TISKÁRNA DIDOT |