PS Profi s.r.o. - Potápěčské práce

      

Stavební práce

Zakázka Objednatel Realizace
VD Vrchlice - Sanace hráze pod i nad hladinou, výměna česlí a limnigrafické latě Povodí Labe 2021
VD Střekov - Oprava zdi rybochodu Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc 2021
Barrandovský most - Sanace mostních pilířů Freyssinet 2020 - 2021
most Pardubice - Betonáž jímky, odstranění štětovnic Chládek a Tintěra 2020
Hřensko – Montáž kotevních bloků Labská strojní a stavební společnost s.r.o. 2020
Labská - Montáž nátoků DN 2000 a DN 800 a jejich hrazení, armování a betonáž předzátky, montáž limnigrafického potrubí SMP 2017 - 2019
MVE Křižanovice - modernizace a rekonstrukce Povodí Labe, státní podnik 2016-2017
MPK Dolní Beřkovice - Oprava opancéřování hradících drážek pod vodou (pálení, svařování, betonáž) Labská, strojní a stavební společnost 2016
jez Brandýs nad Labem - oprava spodní stavby Povodí Labe, s.p. 2015
MPK Roudnice nad Labem - Oprava břehové zdi Van den Brock s.r.o. 2015
jez Dolní Beřkovice - opevnění břehové zdi Povodí Labe s.r.o. 2015
Jez Pardubice - oprava spodní stavby Povodí Labe, s.p. 2014
Jez Brandýs nad Labem - oprava spodní stavby Povodí Labe, s.p. 2013
Jez Kolín - oprava spodní stavby Povodí Labe, s.p. 2013
Shybka Děčín - průzkumné práce, asistence při zatahování shybky ATH Stav, s.r.o. 2013
Jez Čejetičky - montáž prahu provizorního hrazení a výroba hrazení, zkušební zahrazení Labská s.r.o. 2012
VD Mlýnice - výměna uzávěrů oprava česlí, oprava vývaru a koryta, injektáž a oprava hráze Povodí Labe, s.p. 2012
VD Střekov - kotvení dlažby IV. jezového pole Povodí Labe, s.p. 2011
VD Fojtka - těžení sedimentů, oprava nátokového koryta Povodí Labe, s.p. 2011
Jez Doksany - oprava spárování, asistence při hrazení Navimor Invest s.r.o. 2010 - 2011
Most Studenka - injektáž mostních pilířů Skanska a.s. 2010
Jez Kroměříž - oprava vývaru Povodí Moravy, s.p. 2010
PK Střekov - kotvení záporníku Povodí Moravy, s.p. 2010
PK Přelouč - oprava hradícího prahu Povodí Labe, s.p. 2007
Přístav Mělník - oprava přístavní zdi Povodí Labe, s.p. 2007
VD Žilina - usazování pancířů, vrtání otvorů pro kotvy a osazení kotev, injektáž Váhostav SK a.s 2007
Jez Střekov - zkoušky propustnosti nadjezí ve III. poli Povodí Labe, s.p. 2007
Hradby Olomouc - oprava zdiva hradeb Urga s.r.o. 2006 - 2007
VD Bílá Třemešná - výroba a instalace zátky a česlí,těžení naplavenin, úprava betonového čela nátoku Erebos s.r.o., Povodí Labe, s.p. 2005 - 2006
MPK České Kopisty - oprava hradících drážek Navimor Invest s.r.o. 2004
Jez Střekov - oprava nadjezí a ukotvení larzenové stěny Zakládání staveb a.s. 2003 - 2004
Pražské mosty - oprava mostních pilířů Zakládání staveb a.s. 2003 - 2004
VD Bílá Třemešná - oprava vývaru, odběr vzorků betonu Povodí Labe, s.p. 2003
Jez Albrechtice - oprava stavebních částí jezu Povodí Labe, s.p. 2003
Most Dražovice - oprava mostního pilíře Eurovia a.s. 2000
Jez Vnorovy - oprava jezu Povodí Moravy, s.p. 2000
VD Bílá Třemešná - likvidace pláví Povodí Labe, s.p. 1998, 2000
VE Střekov - výměna slupic česlové stěny Dragon 1998 - 2002
Shybka Roudnice nad Labem - uložení potrubí Envikon s.r.o. 1997
MVE Cacovice (Brno) - oprava nátoku na elektrárnu Ing.Hynek 1997
Jez Ivančice - oprava nátoku na elektrárnu Lanatex a.s. 1997
VD Gabčíkovo - likvidace průsaků, injektáže, vrtání prostupů v železobetonu SANOSA s.r.o., PS Morava s.r.o. 1996, 2000
Jez Rajhrad, Vnorovy - výroba a instalace provizorního hrazení Povodí Moravy, s.p. 1996, 2000
Most Brno-Bystrc - založení mostních pilířů Dopravní stavby a mosty Olomouc, a.s. 1995
Šítkovský jez - oprava spárování dělící zdi Vodostav s.r.o. 1995
VD Bešeňová - likvidace průsaků dilatačních spár SANOSA s.r.o. 1994
VD Orava - oprava hradících prahů u základových výpustí SANOSA s.r.o. 1994
Jezy na povodí Labe - zakládání staveb, opravy jezů Povodí Labe, s.p. 1992 - 2011
Všechna práva vyhrazena © 2024 PS PROFI S.R.O., TRAUBOVA 1546/6, 602 00 BRNO, CZECH REPUBLIC
WEBMASTER  ORAX, s.r.o. |   DESIGN  TISKÁRNA DIDOT |